Om Randers Q

Hvilke klubber er med?

7 klubber i Randers danner tilsammen klubsamarbejdet Randers Q, som fra efterårssæsonen 2021 trådte ind på fodboldarenaen med hold i alle DBU-ungdomsrækkerne fra U13-U18. Der er ca. 250 piger i Randers Q. 

Fra efteråret 2023 er moderklubberne gået ind i et samarbejde omkring en eliteoverbygning på seniorsiden (Vorup FB undtaget). Smiff09 er trådt ud af samarbejdet, og derfor er der nu 7 klubber med i Randers Q fællesskabet.

Randers Q er bygget på 3 stærke værdier, i en stærk vision:

Vi ønsker at skabe et stærkt fodboldmiljø for pigespillere, hvor den enkelte spiller trives både socialt og sportsligt. Det skal være sjovt at komme til træning og kamp, samtidig med at den enkelte pige kan lykkes og udvikle sig, både som spiller og som menneske. Pigerne vil opleve et øget selvværd og at de har en vigtig plads i et meningsfuldt fællesskab.

Glæde! Glæde er forudsætningen for at lære nyt, blive bedre og for at lykkes både sportsligt og socialt. Det skal være sjovt at komme til træning og kamp.

Udvikling! Udvikling er det bedste vi kan give til vores spillere. Udvikling af både fodboldfaglige kompetencer, men i særdeleshed også menneskelige kompetencer. Et trygt trænings- og kampmiljø, hvor der arbejdes med ’forsøg’ fremfor ’fejl’ og hvor den enkelte kan udfordres på sit eget niveau, sammen med ligesindede.

Sammenhold! Vi tager os af hinanden og viser omsorg, vi kæmper for hinanden og vi har en stor vilje til at lykkes sammen som hold. Alle skal have mulighed for at bidrage til fællesskabet, i en vigtig og meningsfuld rolle – uanset niveau. Det gælder både på, og udenfor banen.

Hvorfor randers Q?

Tilbage i 2019 ytrede en række pigefodboldklubber i Randers ønske om at drøfte en fælles indsats for at styrke pigefodbolden og give pigespillerne bedre udviklingsmuligheder i et stærkt fodboldmiljø. Flere klubber oplevede udfordringer med rekruttering og fastholdelse af pigespillere – specielt i årgangene U13-U18, og med idrætskonsulenterne i Randers Kommune som tovholdere blev der igangsat et arbejde på tværs af alle pigefodboldklubberne med at udforme en model til et pigefodbold-samarbejde; et samarbejde, som betyder, at Randers Q nu er en realitet.

Vision:
Randers Q skal være det mest attraktive fodboldtilbud for piger

I Randers Q skal der være plads til de helt store drømme. Både hos pigerne, trænere, ledere og forældre. Om spillerne kommer for at blive de næste superstjerner, eller de kommer for sjov, eller måske en kombination, så skal Randers Q være det mest attraktive tilbud. Randers Q skal være der både for bredden og for eliten, og begge dele er lige vigtige.

Vil du høre mere om Randers Q

Vi ønsker at være åbne, og derfor er du altid velkommen til at kontakte os, uanset om du vil være den del af Randers Q, eller bare er nysgerrige på vores projekt.