Q Shop

Hvorfor overhovedet Randers Q?

Tilbage i 2019 ytrede en række pigefodboldklubber i Randers ønske om at drøfte en fælles indsats for at styrke pigefodbolden og give pigespillerne bedre udviklingsmuligheder i et stærkt fodboldmiljø. Flere klubber oplevede udfordringer med rekruttering og fastholdelse af pigespillere – specielt i årgangene U13-U18, og med idrætskonsulenterne i Randers Kommune som tovholdere blev der igangsat et arbejde på tværs af alle pigefodboldklubberne med at udforme en model til et pigefodbold-samarbejde; et samarbejde, som betyder, at Randers Q nu er en realitet.

Hvilke klubber er med?

8 klubber i Randers – Vorup FB, Kristrup Boldklub, Romalt IF, Randers Freja, Helsted Fremad, Hornbæk SF, IF Alliancen og SMIFF09 – har takket ja og danner tilsammen klubsamarbejdet Randers Q, som fra efterårssæsonen 2021 trådte ind på fodboldarenaen med flere hold i DBU-ungdomsrækkerne U13-U18, baseret på lige under 200 pigefodboldspillere.

Visioner og mål for Randers Q

Det skal være fedt at være pigefodboldspiller i Randers! Vi ønsker at skabe et stærkt fodboldmiljø for pigespillere på alle niveauer, hvor den enkelte spiller trives både socialt og sportsligt. Det skal være sjovt at komme til træning og kamp, og hjørnestenen i samarbejdet er en stærk bredde. Vi tror på, at gode rammer for træning og kamp kan rekruttere og fastholde pigerne til fodbold, således at Randers kan være stærkt repræsenteret i rækker på forskellige sportslige niveauer.

I forhold til rekruttering og fastholdelse af pigefodboldspillere i årgangene under U13 ude i samarbejdsklubberne vil Randers Q være en stærk partner. Randers Q spillerne skal være rollemodeller for de mindre piger ved fællestræninger på tværs af årgange og ved sociale arrangementer, camps, cups eller i forbindelse med Randers Q kampe eller dameseniorkampe.

På sigt er ambitionen i Randers Q at kunne tilbyde både bredde og elite på seniorniveau. Et stærkt fodboldmiljø i ungdomsrækkerne vil være et godt udgangspunkt for, at vi også på U18- og seniorniveau kan være repræsenteret på et højt niveau, måske i en eliteoverbygning på sigt.

Hvor træner vi og spiller kampe i Randers Q?

Et vigtigt element i samarbejdsmodellen er, at der lægges op til, at træning og kamp foregår rundt om i samarbejdsklubberne både syd og nord for Åen efter en fastlagt plan. Dette skaber dynamik i klubberne, og pigerne vil opleve, at de træner og spiller kamp både i vante og nye rammer.

Hver årgang vil få tildelt en primær og en sekundær værtsklub syd og nord for Åen, hvor træning og kamp foregår. Det betyder, at de 2 ugentlige træninger vil blive placeret den ene gang syd for Åen og den anden gang nord for Åen.

Pigerne fastholder medlemskabet af deres nuværende klub, men de vil helt sikkert komme til at opleve det at være en del af Randers Q som noget nyt, spændende og større – et fodboldmiljø med både nye og kendte holdkammerater, trænere og ledere. For nye medlemmer af Randers Q gælder det, at spilleren meldes ind i den samarbejdsklub, som ligger tættest på spillerens bopæl.

Sportslige og sociale aktiviteter i Randers Q

Ud over de ugentlige træninger og kampe tilbyder vi i Randers Q også andre aktiviteter i løbet af året for at give spillerne nogle sjove oplevelser og skabe trivsel i Randers Q. Vi planlægger f.eks. træningslejre/pigecamps, landsholdstur til Viborg, hvor kvindelandsholdet har hjemmebane og interne turneringer med fokus på det sociale sammenhold.

Der vil desuden blive planlagt faste forældremøder/spillermøder 2 gange årligt til en overordnet orientering om stort og småt i Randers Q.

Organisationen bag Randers

De 8 klubber har forpligtet sig til samarbejdet via en formel samarbejdsaftale, og Randers Q drives af følgende udvalg:

Udvalgene er repræsenteret med frivillige fra de 8 samarbejdsklubber.

Hvilke værdier bygger Randers Q på?

Fundamentet i Randers Q er breddefodbold og at kunne give det allerbedste tilbud til pigefodboldspillere på alle niveauer. Rammen er et stærkt træningsmiljø, hvor fokus først og fremmest er på den enkelte spillers og holdets udvikling og trivsel.

Følg Randers Q på de sociale medier:

Moderklubber

Randers Q er et klubsamarbejde mellem 8 klubber i Randers